Fonksiyonel Besin

Genel olarak besinler; insanlar için temel beslenmenin sağlanması kadar sağlık ve kaliteli yaşam için elzemdirler.

Tüm besinler fizyolojik olarak fonksiyoneldir ve içerdikleri çeşitli besin ögeleri sağlık üzerine birtakım etkiler sunmaktadır.

Fonksiyonel Besin Tanımı

Sağlığı ilerletici etkiye sahip ve hastalık riskini azaltacak ve/veya sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olan besinler olarak tanımlanmaktadır.

Fonksiyonel besin kavramı ilk defa Japonya’da 1980 yılında tanımlamıştır.

Ancak çok eski tarihlerde de gündemde olan;

Ayurvedik beslenme, Hint/ Çin/ Mısır Tıbbında ve diğer antik çağlarda da ; Özel besinlerin bitkiler , baharatlar, tahıllar ve yağlı tohumların sağlığın iyileştirilmesinin yanı sıra çeşitli hastalıkların tedavisinde de çeşitli doz ve formlarda kullanmış olduğu bilinmektedir.

Pratikte tüm besinler ;Tat, doygunluk ve besleyici değerleri nedeniyle aslında fonksiyoneldirler.

Ancak bazı besinler; Normal nutrisyonel avantajlarının yanı sıra sağlık için ekstra yararlar sağlamaktadırlar ve bu tarz besinler fonksiyonel besinler olarak kategorize edilmektedirler.

1900’ lara uzanan guatırın önlenmesi için tuza iyot eklenmesi de bunun en eski örneklerinden sayılabilir. İşlenmiş yada işlenmemiş fonksiyonel besinler genellikle üç grupta toplanmaktadır;

  1. Yetersizliğe bağlı hastalıkların tedavisi amacı ile bir nutritional öğe ile zenginleştirilmiş besinler
  2. Sağlıklı internalfloranın teşvik edilmesinde yararlı olan mikroorganizmaları içeren besinler

C.Fizyolojikenzimatik etki ile normal metabolik yolakları destekleyen besinler, genetik olarak modifiye edilmiş besinler gibi

Fonksiyonel Besinlerin Rolü

Fonksiyonel besinler bir yada birkaç yolak üzerinden faydalı etkileri vardır. Yüksek antioksidan kapasitesinin arttırılması

Antiinflamatuvar ajan gibi görev yapması

Antimikrobiyal ve antiviral aktivitenin arttırılması

Bazal metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olması

Yaşlanmayı geciktirici etkisi § İmmun fonksiyonları arttırması

Nutrientlerin biyoavalibitiysini arttırması

Herhangi bir hastalığa karşı iyileşme sürecini kısaltması/hızlandırması

İntestinal geçişi düzenlemesi

Östrojenik etkisi

Hipoglisemik, hipotansif ve hipolipidemik etkileri ile spesifik hastalıklara karşı koruyucu olması

Bağırsak sağlığının iyileştirilmesi ve gut biyotanın desteklenmesi

Antikarsinojenik yada antimutajenik etkisi