Zerdeçal

Zerdeçal olarak da adlandırılan Hint Safranı (Curcuma longa), yüzlerce yıldır geleneksel tıpta Hindistan, Çin ve Güney Doğu Asya’daki çeşitli hastalıklar için kullanılır.

Zerdeçaldaki ana biyoaktif molekül olan kurkumin (diferuloyl metan), geniş bir biyolojik aktiviteye sahiptir.

Kurkumin, antioksidatif ve anti-inflamatuar rolleri nedeniyle alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı ve oksidatif strese bağlı patolojilerde bilişsel bozukluğun önlenmesinde etkilidir.

Baharat/çeşni, kozmetik ürünlerde katkı maddesi, renk verici ajan olarak aynı zamanda Hindistan’da ve Asya kıtasında bir dizi hastalık için geleneksel olarak kullanılır.

Solunum rahatsızlıkları için kaynatılmış süt ile toz halinde tüketilir.

Kesikler, yaralar, yanıklar ve çeşitli deri enfeksiyonları tedavisinde, zerdeçal macunu uygulaması yapılır.

Diş sağlığı tedavisinde, dispepsi, asidite, hazımsızlık, gibi gaz ve sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ülserler için yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Bununla birlikte, kurkumininterapötik özellikleri ile ilgili bilgiler, bilimsel literatürde ancak son otuz yıl boyunca yer almıştır.

Anti-Oksidatif Etkisi

Oksidatif hasarın; yaşlanmanın ve birçok hastalığın arkasındaki temel mekanizmalardan biri olduğu düşünülür.

Kardiyovasküler Kalp Hastalıkları

Endotel fonksiyon, sağlık ve hastalıkta damar duvarının ve miyokard fonksiyonunun önemli bir belirleyicisidir. İnflamasyon, koroner arter tıkanmasından sonra miyokardinfarktüsü boyutunun belirlenmesinde güçlü bir etiyolojik rol oynar.

Kanser

Kanser;normal bir hücrenin hücresel homeostazı kaybettiği ve hücre döngüsü, istilası, hayatta kalma, metastaz ve anjiyojenezde rol oynayan bir gen bolluğunun aktive olduğu hiper-proliferatif bir hastalıktır.

Kurkuminin, çeşitli tümörlerin

  • proliferasyon,
  • progresyon ve
  • metastazını baskıladığı bulunmuştur.

Nörolojik Bozukluklar

Kurkumin,nörodejeneratif bozukluklara karşı potansiyel bir ilaç olabileceği iddia edilmektedir.

  • Alzheimer,
  • Multipl skleroz,
  • Parkinson,
  • Epilepsi,
  • Yaşla ilişkili nörodejenerasyon,
  • Sponjiformensefalopati (deli dana hastalığı),
  • Nöropatik ağrı ve depresyon gibi çeşitli nörolojik hastalıklara karşı olumlu

etkiler gösterir.

Sindirim Hastalıkları

Kurkuminingastrointestinal sistem üzerinde de koruyucu etkisi olduğu bildirilmiştir. Diyet lipidlerinin sindiriminde ve emiliminde önemli bir rol oynayan safra salınımını uyardığı gösterilmiştir.

Oral olarak alınan 40 mg kurkuminin, safra oluşumunu %50 artırdığı bildirilmiştir.

Baharatların yüksek yağla birlikte diyet ile alımları, yağ emilimini, ayrıca, bir zerdeçal bileşeni olan sodyum kurkuminatı; pankreatik enzim sekresyonunu artırmıştır.