Resveratrol

Phytoalexin, yunanca bir terim olup phyton; bitki ve alexein; koruyucu anlamındadır.

Resveratrol ilk olarak 1940 yılında veratrumgrandiflorumO.Loes bitkisinin kökünden elde

edilmiştir olup ,resveratrolfitoaleksin özelliği gösteren stilben grubuna ait bir bileşiktir.

Yetmişten fazla bitki çeşidinde;

  • mekanik yaralanma,
  • mikrobiyalenfeksiyon,
  • ultraviole (UV) iritasyonu gibi
  • çevresel yada biyolojik strese yanıt olarak üretilmektedir

KAYNAKLARI

Asma,

Dut,

Karadut

Üzüm

Yaban mersini,

Yer fıstığı,

Antep fıstığı, resveratrol üreten bitkilerden bazılarıdır.

Şarabın resveratrol içeriği öne çıkmaktadır. Resveratrol özellikle renkli üzüm çeşitlerinin kabuklarında yüksek miktarda sentezlenmektedir.

Karadut, üzüm ve kırmızı şarabın içinde de bulunmakta olan resveratrolün Fransız paradoksunda da payı olduğu öne sürülmektedir.

Fransız paradoksu; Fransızların kırmızı şarap tüketimine bağlı olarak kardiovasküler hastalıklara karşı epidemiyolojik olarak daha düşük insidanslarının olmasıdır.