Çölyak (Gluten Enteropatisi) Nedir?

Genetik olarak yatkınlığı olan (HLA DQ2-HLA DQ8 genlerinin olduğu)bireylerde, otoimmün mekanizmalarla, başlıca buğdaydaki gluten vearpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı intolerans olarak gelişen ince bağırsak hastalığıdır.

 • Gluten, gliadin ve glutenin olmak üzere iki temel fraksiyondan oluşmaktadır. Çölyak hastalığı ile ilişkili olan protein fraksiyonugliadindir.
 • Serolojik testler ve bağırsak biyopsisi gibi modern tanı yöntemlerinin artmasıyla toplumlarda çölyak prevalansını saptamak kolaylaşmıştır.
 • Çölyak hastalığında mukozal hasarın derecesini ve ince bağırsak patolojisini değerlendirmede ″ModifiyeMarsh Kriterleri″ referans alınmaktadır.

Prevalans

Çölyak hastalığı, dünya popülasyonunun %0.6 ile %1’ini etkilemektedir.

Klinik Bulgular

 • Karın ağrısı
 • Şişkinlik
 • Kilo kaybı
 • İshal
 • Kusma
 • Deride döküntüler (D.Herpetiformis)
 • Demir ve folat eksiklikleri
 • B12 eksikliği
 • Yağlı, donuk görünümlü, alışılmıştan daha sık ve bol miktarda dışkı ise bupatolojinin en önemli göstergesidir.